Máy Chế Biến Đóng Gói

Máy Chế Biến Đóng Gói
 
Máy làm sữa chua 100 Lít kết hợp cấp phối bán tự động VinSun - 2.000.000 VND
Máy làm sữa chua 100 Lít kết hợp cấp phối bán tự động VinSun
Máy làm sữa chua 100 Lít kết hợp cấp phối bán tự động VinSun
51.000.000 đ 49.000.000 đ
Máy Xay Giò Chả 25Kg Điện 3 Pha Có Biến Tần Và Ngăn Đá Inox 304 VinSun - 400.000 VND
Máy Xay Giò Chả 25Kg Điện 3 Pha Có Biến Tần Và Ngăn Đá Inox 304 VinSun
Máy Xay Giò Chả 25Kg Điện 3 Pha Có Biến Tần Và Ngăn Đá Inox 304 VinSun
40.000.000 đ 39.600.000 đ
Máy Xay Giò Chả 20Kg Điện 3 Pha Có Biến Tần Và Ngăn Đá Inox 304 VinSun - 1.000.000 VND
Máy Xay Giò Chả 20Kg Điện 3 Pha Có Biến Tần Và Ngăn Đá Inox 304 VinSun
Máy Xay Giò Chả 20Kg Điện 3 Pha Có Biến Tần Và Ngăn Đá Inox 304 VinSun
36.200.000 đ 35.200.000 đ
MÁY CHIẾT RÓT DẠNG SỆT BÁN TỰ ĐỘNG BẰNG ĐIỆN 1 VÒI DÙNG 300-2500 ML - 2.000.000 VND
MÁY CHIẾT RÓT DẠNG SỆT BÁN TỰ ĐỘNG BẰNG ĐIỆN 1 VÒI DÙNG 300-2500 ML
MÁY CHIẾT RÓT DẠNG SỆT BÁN TỰ ĐỘNG BẰNG ĐIỆN 1 VÒI DÙNG 300-2500 ML
28.400.000 đ 26.400.000 đ
Máy Xay Giò Chả 10Kg Điện 3 Pha Có Biến Tần Và Ngăn Đá Inox 304 VinSun - 1.000.000 VND
Máy Xay Giò Chả 10Kg Điện 3 Pha Có Biến Tần Và Ngăn Đá Inox 304 VinSun
Máy Xay Giò Chả 10Kg Điện 3 Pha Có Biến Tần Và Ngăn Đá Inox 304 VinSun
25.400.000 đ 24.400.000 đ
Máy Chiết Rót Bán Tự Động 12 Vòi Vinsun - 2.000.000 VND
Máy Chiết Rót Bán Tự Động 12 Vòi Vinsun
Máy Chiết Rót Bán Tự Động 12 Vòi Vinsun
21.500.000 đ 19.500.000 đ
MÁY CHIẾT RÓT DẠNG SỆT DÙNG 30-300 ML 1 VÒI BÁN TỰ ĐỘNG BẰNG ĐIỆN - 1.000.000 VND
MÁY CHIẾT RÓT DẠNG SỆT DÙNG 30-300 ML 1 VÒI BÁN TỰ ĐỘNG BẰNG ĐIỆN
MÁY CHIẾT RÓT DẠNG SỆT DÙNG 30-300 ML 1 VÒI BÁN TỰ ĐỘNG BẰNG ĐIỆN
18.600.000 đ 17.600.000 đ
Máy Xay Giò Chả 5Kg Điện 3 Pha Có Biến Tần và Ngăn Đá Inox 304 VinSun - 1.000.000 VND
Máy Xay Giò Chả 5Kg Điện 3 Pha Có Biến Tần và Ngăn Đá Inox 304 VinSun
Máy Xay Giò Chả 5Kg Điện 3 Pha Có Biến Tần và Ngăn Đá Inox 304 VinSun
18.400.000 đ 17.400.000 đ
Máy Xay Giò Chả 8Kg Điện 3 Pha Có Ngăn Đá Inox 304 VinSun - 1.000.000 VND
Máy Xay Giò Chả 8Kg Điện 3 Pha Có Ngăn Đá Inox 304 VinSun
Máy Xay Giò Chả 8Kg Điện 3 Pha Có Ngăn Đá Inox 304 VinSun
16.600.000 đ 15.600.000 đ
Máy Chiết Rót 6 Vòi Cánh Khuấy Rót Nước Dạng Sệt Vinsun - 1.000.000 VND
Máy Chiết Rót 6 Vòi Cánh Khuấy Rót Nước Dạng Sệt Vinsun
Máy Chiết Rót 6 Vòi Cánh Khuấy Rót Nước Dạng Sệt Vinsun
15.900.000 đ 14.900.000 đ
Máy Chiết Rót Bán Tự Động 4 Vòi Lớn Đến 5 Lít Vinsun - 1.000.000 VND
Máy Chiết Rót Bán Tự Động 4 Vòi Lớn Đến 5 Lít Vinsun
Máy Chiết Rót Bán Tự Động 4 Vòi Lớn Đến 5 Lít Vinsun
15.900.000 đ 14.900.000 đ
MÁY CHIẾT RÓT DẠNG SỆT BÁN TỰ ĐỘNG BẰNG ĐIỆN 1 VÒI DÙNG 10-100 ML - 1.000.000 VND
MÁY CHIẾT RÓT DẠNG SỆT BÁN TỰ ĐỘNG BẰNG ĐIỆN 1 VÒI DÙNG 10-100 ML
MÁY CHIẾT RÓT DẠNG SỆT BÁN TỰ ĐỘNG BẰNG ĐIỆN 1 VÒI DÙNG 10-100 ML
15.400.000 đ 14.400.000 đ
Nồi Nấu Cao Cô Dược Liệu 100 Lít Điện Cánh Khuấy Tự Động - 1.000.000 VND
Nồi Nấu Cao Cô Dược Liệu 100 Lít Điện Cánh Khuấy Tự Động
Nồi Nấu Cao Cô Dược Liệu 100 Lít Điện Cánh Khuấy Tự Động
14.600.000 đ 13.600.000 đ
Máy Chiết Rót Bán Tự Động 4 Vòi 0.3 lít Đến 3 Lít Vinsun - 1.000.000 VND
Máy Chiết Rót Bán Tự Động 4 Vòi 0.3 lít Đến 3 Lít Vinsun
Máy Chiết Rót Bán Tự Động 4 Vòi 0.3 lít Đến 3 Lít Vinsun
13.300.000 đ 12.300.000 đ
Nồi Nấu Cao Cô Dược Liệu 70 Lít Điện Cánh Khuấy Tự Động - 1.000.000 VND
Nồi Nấu Cao Cô Dược Liệu 70 Lít Điện Cánh Khuấy Tự Động
Nồi Nấu Cao Cô Dược Liệu 70 Lít Điện Cánh Khuấy Tự Động
12.900.000 đ 11.900.000 đ
Máy Chiết Rót Bán Tự Động 6 Vòi Vinsun - 1.000.000 VND
Máy Chiết Rót Bán Tự Động 6 Vòi Vinsun
Máy Chiết Rót Bán Tự Động 6 Vòi Vinsun
12.900.000 đ 11.900.000 đ
Nồi Cô Dược Liệu 100 Lít Dầu Truyền Nhiệt - 1.000.000 VND
Nồi Cô Dược Liệu 100 Lít Dầu Truyền Nhiệt
Nồi Cô Dược Liệu 100 Lít Dầu Truyền Nhiệt
11.000.000 đ 10.000.000 đ
Nồi Nấu Cao Cô Dược Liệu 50 Lít Điện Cánh Khuấy Tự Động - 1.000.000 VND
Nồi Nấu Cao Cô Dược Liệu 50 Lít Điện Cánh Khuấy Tự Động
Nồi Nấu Cao Cô Dược Liệu 50 Lít Điện Cánh Khuấy Tự Động
10.900.000 đ 9.900.000 đ
Máy Chiết Rót Bán Tự Động 4 Vòi Vinsun - 1.000.000 VND
Máy Chiết Rót Bán Tự Động 4 Vòi Vinsun
Máy Chiết Rót Bán Tự Động 4 Vòi Vinsun
10.900.000 đ 9.900.000 đ
Máy Thái Thịt Đa Năng QX-250 Tùy Thay Lưới Dao - 1.000.000 VND
Máy Thái Thịt Đa Năng QX-250 Tùy Thay Lưới Dao
Máy Thái Thịt Đa Năng QX-250 Tùy Thay Lưới Dao
10.800.000 đ 9.800.000 đ
MÁY XAY NƯỚC MÍA 800W KÈM TỦ XE ĐẨY INOX 1M - 1.000.000 VND
MÁY XAY NƯỚC MÍA 800W KÈM TỦ XE ĐẨY INOX 1M
MÁY XAY NƯỚC MÍA 800W KÈM TỦ XE ĐẨY INOX 1M
10.500.000 đ 9.500.000 đ
Máy Xay Giò Chả 5Kg Điện 3 Pha Có Ngăn Đá Inox 304 VinSun - 1.000.000 VND
Máy Xay Giò Chả 5Kg Điện 3 Pha Có Ngăn Đá Inox 304 VinSun
Máy Xay Giò Chả 5Kg Điện 3 Pha Có Ngăn Đá Inox 304 VinSun
10.360.000 đ 9.360.000 đ
Máy Vặt Lông Gà Vịt Bằng Điện 80 Cm VinSun - 2.000.000 VND
Máy Vặt Lông Gà Vịt Bằng Điện 80 Cm VinSun
Máy Vặt Lông Gà Vịt Bằng Điện 80 Cm VinSun
9.500.000 đ 7.500.000 đ
MÁY XAY NƯỚC MÍA 400W KÈM TỦ XE ĐẨY INOX 1M - 1.000.000 VND
MÁY XAY NƯỚC MÍA 400W KÈM TỦ XE ĐẨY INOX 1M
MÁY XAY NƯỚC MÍA 400W KÈM TỦ XE ĐẨY INOX 1M
9.200.000 đ 8.200.000 đ
Nồi Nấu Cao Cô Dược Liệu 30 Lít Điện Cánh Khuấy Tự Động - 1.000.000 VND
Nồi Nấu Cao Cô Dược Liệu 30 Lít Điện Cánh Khuấy Tự Động
Nồi Nấu Cao Cô Dược Liệu 30 Lít Điện Cánh Khuấy Tự Động
8.900.000 đ 7.900.000 đ
Máy đùn xúc xích, Nạp xườn Môtơ 10L, Inox - 200.000 VND
Máy đùn xúc xích, Nạp xườn Môtơ 10L, Inox
Máy đùn xúc xích, Nạp xườn Môtơ 10L, Inox
8.420.000 đ 8.220.000 đ
Máy Vặt Lông Gà Vịt Bằng Điện 70 Cm VinSun - 1.000.000 VND
Máy Vặt Lông Gà Vịt Bằng Điện 70 Cm VinSun
Máy Vặt Lông Gà Vịt Bằng Điện 70 Cm VinSun
7.700.000 đ 6.700.000 đ
Máy Vặt Lông Gà Vịt Bằng Điện 60 Cm VinSun - 1.000.000 VND
Máy Vặt Lông Gà Vịt Bằng Điện 60 Cm VinSun
Máy Vặt Lông Gà Vịt Bằng Điện 60 Cm VinSun
6.700.000 đ 5.700.000 đ
MÁY XAY NƯỚC MÍA 200W - 1.000.000 VND
MÁY XAY NƯỚC MÍA 200W
MÁY XAY NƯỚC MÍA 200W
5.900.000 đ 4.900.000 đ
Máy Vặt Lông Gà Vịt Bằng Điện 50 Cm VinSun - 1.000.000 VND
Máy Vặt Lông Gà Vịt Bằng Điện 50 Cm VinSun
Máy Vặt Lông Gà Vịt Bằng Điện 50 Cm VinSun
5.700.000 đ 4.700.000 đ
Máy Xay Giò Chả 4 Kg Loại 3Kw 220V Có Ngăn Đá Nước Lạnh VinSun - 500.000 VND
Máy Xay Giò Chả 4 Kg Loại 3Kw 220V Có Ngăn Đá Nước Lạnh VinSun
Máy Xay Giò Chả 4 Kg Loại 3Kw 220V Có Ngăn Đá Nước Lạnh VinSun
5.400.000 đ 4.900.000 đ
Máy Xay Thịt, Thực Phẩm Đa Năng 3.5 Kw CAO 40CM VinSun - 500.000 VND
Máy Xay Thịt, Thực Phẩm Đa Năng 3.5 Kw CAO 40CM VinSun
Máy Xay Thịt, Thực Phẩm Đa Năng 3.5 Kw CAO 40CM VinSun
5.300.000 đ 4.800.000 đ
 • Quà Tặng Dịp 27-7-2020 Khách Mua Thiết Bị Bếp Quà Tặng Dịp 27-7-2020 Khách Mua Thiết Bị Bếp

  Hòa chung không khí biến ơn các bác, các cụ đã có công với đất nước dịp 27-7-2020 , thay lời Tri ân khách hàng, Cty con tổ chức đợt giảm giá các thiết...

 • Bếp Xinh_Rinh Quà Tết 2019 Bếp Xinh_Rinh Quà Tết 2019

  Hòa chung không khí đón tết 2019, thay lời Tri ân khách hàng, Cty tặng Giỏ quà tết hàng hiệu “ Bia chất+ Bánh ngọt+ kẹo thơm” tới mọi khách hàng ghé thăm,...

 • Thêm Quà Xinh Tặng Nàng Dịp 20- 10- 2018 Thêm Quà Xinh Tặng Nàng Dịp 20- 10- 2018

  Hòa chung không khí tưng bừng đón ngày Phụ Nữ 20-10-2018, thay lời Tri ân khách hàng, Cty Ứng dụng công nghệ VN tổ chức đợt tặng" Hoa tươi...

 • Quà tặng Trung Thu 2020 Quà tặng Trung Thu 2020

  Điện máy Vinsun hòa chung không khí tưng bừng đón Tết Trung Thu 2020. Thay lời Tri ân khách hàng, VinSun tổ chức Giảm giá 20% các thiết bị bếp và Tặng...