Nồi nấu rượu

Nồi nấu rượu
 
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện Inox Ruột Đồng 10 Kg Gạo - 2.000.000 VND
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện Inox Ruột Đồng 10 Kg Gạo
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện Inox Ruột Đồng 10 Kg Gạo
20.000.000 đ 18.000.000 đ
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện 60 Kg Gạo Inox Toàn Bộ VinSun - 2.000.000 VND
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện 60 Kg Gạo Inox Toàn Bộ VinSun
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện 60 Kg Gạo Inox Toàn Bộ VinSun
23.000.000 đ 21.000.000 đ
Máy Lọc Rượu 40 Lít Khử Độc Tố Và Cặn Bẩn Trong Rượu VinSun - 1.000.000 VND
Máy Lọc Rượu 40 Lít Khử Độc Tố Và Cặn Bẩn Trong Rượu VinSun
Máy Lọc Rượu 40 Lít Khử Độc Tố Và Cặn Bẩn Trong Rượu VinSun
7.400.000 đ 6.400.000 đ
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện Inox Ruột Đồng 40 Kg Gạo VinSun - 2.000.000 VND
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện Inox Ruột Đồng 40 Kg Gạo VinSun
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện Inox Ruột Đồng 40 Kg Gạo VinSun
24.800.000 đ 22.800.000 đ
Nồi Nấu Rượu Thủy Thượng Dùng Điện 30 Kg Gạo Inox 3 Lớp VinSun - 1.000.000 VND
Nồi Nấu Rượu Thủy Thượng Dùng Điện 30 Kg Gạo Inox 3 Lớp VinSun
Nồi Nấu Rượu Thủy Thượng Dùng Điện 30 Kg Gạo Inox 3 Lớp VinSun
16.500.000 đ 15.500.000 đ
Nồi Nấu Rượu Thủy Thượng Dùng Điện 20 Kg Gạo Inox 3 Lớp VinSun - 1.000.000 VND
Nồi Nấu Rượu Thủy Thượng Dùng Điện 20 Kg Gạo Inox 3 Lớp VinSun
Nồi Nấu Rượu Thủy Thượng Dùng Điện 20 Kg Gạo Inox 3 Lớp VinSun
15.500.000 đ 14.500.000 đ
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện 10 Kg Gạo Inox Toàn Bộ VinSun - 1.000.000 VND
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện 10 Kg Gạo Inox Toàn Bộ VinSun
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện 10 Kg Gạo Inox Toàn Bộ VinSun
13.500.000 đ 12.500.000 đ
Nồi Nấu Rượu Bằng Inox Lõi Đồng 120 Kg Gạo Điện Tự Động VinSun - 2.000.000 VND
Nồi Nấu Rượu Bằng Inox Lõi Đồng 120 Kg Gạo Điện Tự Động VinSun
Nồi Nấu Rượu Bằng Inox Lõi Đồng 120 Kg Gạo Điện Tự Động VinSun
57.000.000 đ 55.000.000 đ
Nồi Nấu Rượu Bằng Inox Lõi Đồng 80 Kg Gạo Điện Tự Động VinSun - 2.000.000 VND
Nồi Nấu Rượu Bằng Inox Lõi Đồng 80 Kg Gạo Điện Tự Động VinSun
Nồi Nấu Rượu Bằng Inox Lõi Đồng 80 Kg Gạo Điện Tự Động VinSun
37.000.000 đ 35.000.000 đ
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện Inox Ruột Đồng 60 Kg Gạo VinSun - 2.000.000 VND
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện Inox Ruột Đồng 60 Kg Gạo VinSun
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện Inox Ruột Đồng 60 Kg Gạo VinSun
29.500.000 đ 27.500.000 đ
Thanh Nhiệt Nồi Hơi Dạng Chùm - 15%
Thanh Nhiệt Nồi Hơi Dạng Chùm
Thanh Nhiệt Nồi Hơi Dạng Chùm
350.000 đ 297.500 đ
Nồi Rượu Inox Dùng Điện Củi hoặc Biogas Nấu Đa Năng 20 Kg Gạo - 1.000.000 VND
Nồi Rượu Inox Dùng Điện Củi hoặc Biogas Nấu Đa Năng 20 Kg Gạo
Nồi Rượu Inox Dùng Điện Củi hoặc Biogas Nấu Đa Năng 20 Kg Gạo
16.900.000 đ 15.900.000 đ
Tủ Điện Tự Động Nồi Rượu Cảm Biến Nhiệt Độ Và Thời Gian
Tủ Điện Tự Động Nồi Rượu Cảm Biến Nhiệt Độ Và Thời Gian
1.900.000 đ
Tủ Điện Tự Động Nồi Rượu Cỡ Lớn 2 Rơ Le Cảm Biến Thời Gian
Tủ Điện Tự Động Nồi Rượu Cỡ Lớn 2 Rơ Le Cảm Biến Thời Gian
2.900.000 đ
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện Inox Lõi Đồng Dùng 100 Kg Gạo - 2.000.000 VND
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện Inox Lõi Đồng Dùng 100 Kg Gạo
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện Inox Lõi Đồng Dùng 100 Kg Gạo
47.500.000 đ 45.500.000 đ
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện 100 Kg Gạo Inox Toàn Bộ - 2.000.000 VND
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện 100 Kg Gạo Inox Toàn Bộ
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện 100 Kg Gạo Inox Toàn Bộ
32.900.000 đ 30.900.000 đ
Nồi Nấu Rượu Đa Năng Inox Điện 30 Kg Gạo VinSun - 2.000.000 VND
Nồi Nấu Rượu Đa Năng Inox Điện 30 Kg Gạo VinSun
Nồi Nấu Rượu Đa Năng Inox Điện 30 Kg Gạo VinSun
18.900.000 đ 16.900.000 đ
Nồi Nấu Rượu Đa Năng Inox Điện 20 Kg Gạo VinSun - 2.000.000 VND
Nồi Nấu Rượu Đa Năng Inox Điện 20 Kg Gạo VinSun
Nồi Nấu Rượu Đa Năng Inox Điện 20 Kg Gạo VinSun
16.900.000 đ 14.900.000 đ
Máy Lọc Rượu 60-80 Lít Khử Độc Tố Và Cặn Bẩn Trong Rượu VinSun - 1.000.000 VND
Máy Lọc Rượu 60-80 Lít Khử Độc Tố Và Cặn Bẩn Trong Rượu VinSun
Máy Lọc Rượu 60-80 Lít Khử Độc Tố Và Cặn Bẩn Trong Rượu VinSun
10.900.000 đ 9.900.000 đ
Thiết Bị Lọc Rượu 30 Lít - 1.000.000 VND
Thiết Bị Lọc Rượu 30 Lít
Thiết Bị Lọc Rượu 30 Lít
6.900.000 đ 5.900.000 đ
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện 50 Kg Gạo Inox Toàn Bộ VinSun - 2.000.000 VND
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện 50 Kg Gạo Inox Toàn Bộ VinSun
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện 50 Kg Gạo Inox Toàn Bộ VinSun
22.000.000 đ 20.000.000 đ
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện 20 Kg Gạo Inox Toàn Bộ VinSun - 2.000.000 VND
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện 20 Kg Gạo Inox Toàn Bộ VinSun
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện 20 Kg Gạo Inox Toàn Bộ VinSun
16.500.000 đ 14.500.000 đ
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện Inox Ruột Đồng 50 Kg Gạo VinSun - 2.000.000 VND
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện Inox Ruột Đồng 50 Kg Gạo VinSun
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện Inox Ruột Đồng 50 Kg Gạo VinSun
26.900.000 đ 24.900.000 đ
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện Inox Ruột Đồng 20 Kg Gạo - 2.000.000 VND
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện Inox Ruột Đồng 20 Kg Gạo
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện Inox Ruột Đồng 20 Kg Gạo
20.900.000 đ 18.900.000 đ
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện 30 Kg Gạo Inox Toàn Bộ VinSun - 2.000.000 VND
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện 30 Kg Gạo Inox Toàn Bộ VinSun
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện 30 Kg Gạo Inox Toàn Bộ VinSun
17.500.000 đ 15.500.000 đ
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện Inox Ruột Đồng 30 Kg Gạo - 2.000.000 VND
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện Inox Ruột Đồng 30 Kg Gạo
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện Inox Ruột Đồng 30 Kg Gạo
21.900.000 đ 19.900.000 đ
 • Quà Tặng Dịp 27-7-2020 Khách Mua Thiết Bị Bếp Quà Tặng Dịp 27-7-2020 Khách Mua Thiết Bị Bếp

  Hòa chung không khí biến ơn các bác, các cụ đã có công với đất nước dịp 27-7-2020 , thay lời Tri ân khách hàng, Cty con tổ chức đợt giảm giá các thiết...

 • Bếp Xinh_Rinh Quà Tết 2019 Bếp Xinh_Rinh Quà Tết 2019

  Hòa chung không khí đón tết 2019, thay lời Tri ân khách hàng, Cty tặng Giỏ quà tết hàng hiệu “ Bia chất+ Bánh ngọt+ kẹo thơm” tới mọi khách hàng ghé thăm,...

 • Thêm Quà Xinh Tặng Nàng Dịp 20- 10- 2018 Thêm Quà Xinh Tặng Nàng Dịp 20- 10- 2018

  Hòa chung không khí tưng bừng đón ngày Phụ Nữ 20-10-2018, thay lời Tri ân khách hàng, Cty Ứng dụng công nghệ VN tổ chức đợt tặng" Hoa tươi...

 • Quà tặng Trung Thu 2020 Quà tặng Trung Thu 2020

  Điện máy Vinsun hòa chung không khí tưng bừng đón Tết Trung Thu 2020. Thay lời Tri ân khách hàng, VinSun tổ chức Giảm giá 20% các thiết bị bếp và Tặng...

 • THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019 THÔNG BÁO NGHỈ TẾT...

  Thông Báo- Nghỉ Tết Nguyên đán 2019 các phòng ban Thiết kế- Sản Xuất- Lắp Đặt Thiết Bị Bếp

 • Lắp đặt tủ nấu cơm tại xưởng sản xuất rượu gia truyền Hải Phòng Lắp đặt tủ nấu cơm...

  Cty nhận được cuộc thoại gấp và đề nghị lắp đặt Tủ nấu cơm có hẹn giờ của Hộ sản xuất rượu a Hưng ngày 14/9/2016, ĐC 1079 Nguyễn Văn Linh...

 • Quà tặng dịp lễ mua Nồi phở Nồi Cháo Tủ cơm... Quà tặng dịp lễ mua...

  Quà tặng dịp lễ mua Nồi phở Nồi Cháo Tủ cơm...Công ty tri ấn khách hàng